[ENG follows]

Londyn bez Ciebie nabrał zupełnie innego wyrazu. A jednak wszystko mi tu wciąż o Tobie przypomina. Dziś, gdy wysiadłam z metra wpadłam na kawiarnię, w której pracowałaś, gdy przyjechałam do Ciebie po raz pierwszy. Zupełnie o niej już nie pamiętałam. Nie miałabym pojęcia, gdzie się znajduje, gdyby ktoś zapytał. A jednak całe wspomnienie tej pierwszej wizyty wróciło, gdy ją zobaczyłam – jak czyścisz ekspres do kawy, zamykasz rolety, a potem idziemy wspólnie spędzić wieczór.

Nie umiem o Tobie zapomnieć, pewnie za dużo nas łączyło. Może to właśnie ta intensywność nas spaliła.

Słyszałam, że masz się dobrze. Mam nadzieję, że poukładałaś to, co było do poukładania. I że jesteś szczęśliwa.

Ja jak zwykle w Londynie piję earl graya z mlekiem sojowym, łażę po kawiarniach i wystawach. Chyba inaczej nie umiem. Z nieustającym zadziwieniem przyglądam się potokowi różnorodnych twarzy na ulicach, mieszance języków i pędowi. Wygląda na to, że w codzienności wypadłam z rytmu pośpiechu już.

London without you is so different. Still everything around here reminds me about you. When I got off the tube today I bumped into the cafe in which you’ve been working when I have arrived to visit you here for the first time. I haven’t remembered about it at all. I wouldn’t have any idea where it was located if anybody has asked me. Yet, the whole memory of the first visit came back the moment I saw it – how you cleaned the coffee machine, closed the blinds and after that we left to spend the evening together.

I can’t forget you, probably too much was connecting us. Maybe it was this intensity which has eventually burnt us over.

I’ve heard you are good. I hope everything has shaped up well. And that you are happy.

As usually in London, I drink earl gray tea with soya milk, wander around coffee places and art exhibitions. I have probably no idea how to be here some other way. And with a constant wonder I keep looking at the stream of diverse faces on the streets, mix of languages and the rush. It looks like I fall out of rhythm of haste in everyday life.