[ENG follows]

Przecież zaczyna się na “ż”, a to już powód wystarczająco dobry. Tak jak wystarczająco dobrym powodem do siedzenia w kawiarni jest to, że mają smaczną kawę albo że masz ochotę poczytać książkę. Pogoda była dość podła, delikatnie rzecz ujmując. Wyborne towarzystwo oraz piękne kolory jesieni wynagrodziły jednak wszystko. Najważniejsze to gromadzić chwile warte pamiętania.

Kiedy wyprawa do Szumska?

It starts with “zh” and that’s a reason good enough already. Like a good enough reason for a visit in a coffee shop is a good coffee which is being served or that you just feel like reading a book. Weather was quite lousy, putting it mildly. However excellent company and beautiful colours of autumn made it all up. Collecting moments worth remembering is what matters the most.

When are we going to Shumsk?